Image Alternative text

Vòng ngoc Đông Linh 8 ly


Mã sản phẩm SP0000024414
Giá 225.000 vnđ
Đặc sản Hải Phòng
Tổng tiền hàng vnđ
Phí vận chuyển vnđ
Tổng tiền vnđ

Thông số kĩ thuật

Thông tin khách hàng