Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Website Thương Mại Điện Tử Dumiho

 
I. Đảm bảo an toàn giao dịch
dumiho.vn / dumiho.com áp dụng các quy trình bảo mật thông tin cũng như các công cụ mã hóa để bảo vệ thông tin về nội dung tin bán hàng trên dumiho.vn / dumiho.com. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng dữ liệu cá nhân mà các bạn đã giao phó cho chúng tôi và tin rằng trách nhiệm của chúng tôi là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
·       Quản lý thông tin của Nhà Bán Hàng: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên dumiho.vn / dumiho.com, người bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, tư cách pháp lý, địa chỉ, số điện thoại, email) trên mỗi tin bán hàng, người bán hàng phải chịu trách nhiệm tuyệt đối đúng thông tin của sản phẩm, không được lừa dối khách hàng dưới mọi hình thức. Chúng tôi sẽ kiểm duyệt mọi thông tin sát sao để bảo vệ lợi ích cho người mua hàng tốt nhất.

·       Đăng ký bán sản phẩm trên dumiho.vn / dumiho.com: người bán phải ký cam kết về kinh doanh uy tín và chất lượng hàng hóa đúng với tiêu đề, mô tả và chất lượng đã đăng trên sàn Sàn giao dịch dumiho.vn / dumiho.com. Người bán phải cung cấp đầy đủ các giấy chứng nhận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với các giấy tờ tương ứng.

·       Thông qua xác nhận thông tin cá nhân bằng số điện thoại của người bán, dumiho.vn / dumiho.com có thể có cơ chế liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông xác nhận các thông tin về số điện thoại sử dụng trong giao dịch.

·       Kiểm soát giao dịch của Gian Hàng: Các giao dịch của Nhà Bán Hàng, gian hàng với Khách hàng sẽ được dumiho.vn / dumiho.com đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của Nhà Bán Hàng.

·       Người mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng Email hoặc hình thức liên lạc khác, dumiho.vn  / dumiho.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua viên qua Internet hoặc Email. Người mua không nên trả tiền trước cho người bán mà người mua chưa giao dịch lần nào. Người mua tham khảo thông tin về người bán, chất lượng hàng hóa bằng cách liên hệ trước với người bán. Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

II. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
 
  1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Dumiho.vn bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Dumiho.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Dumiho.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Dumiho.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.Phạm vi sử dụng thông tin:
Sàn giao dịch TMĐT Dumiho.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
  • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Dumiho.vn;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Dumiho.vn.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Dumiho.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.


3.Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Dumiho.vn.

4.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
  • Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Dumiho
  • Trụ sở chính: Số nhà PL 05-04 Khu đô thị Vinhome Harmony , Phường Phúc Đồng , Quận Long Biên , Hà Nội
  •  Email: dumiho.vn@gmail.com
5.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Dumiho.vn thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Dumiho.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.

6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàngThông tin cá nhân của thành viên trên Dumiho.vn được Dumiho.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Dumiho.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Dumiho.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Dumiho.vn.
Ban quản lý Dumiho.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Dumiho.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7.Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Dumiho.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.
Email: dumiho.vn@gmail.com
Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.    
Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ liên hệ chính thức của sàn dumiho.com
Sàn giao dịch thương mại điện tử Dumiho.com
Công ty/ Tổ chức: Công ty cổ phần thương mại điện tử Dumiho Việt Nam
Số ĐKKD: 0108369547    Ngày cấp: 19/07/2018    Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội
Địa chỉ: Kho E2 Ngõ 934 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Văn phòng đại diện :S
ố nhà PL 05-04, khu đô thị Vinhome the Harmony, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Email: santmdtdumiho@gmail.com
Hotline: 0961.713.066